Právna a daňová podpora v EÚ

Registrácia spoločnosti, colné záležitosti, výber správneho daňového formulára alebo OSS DPH - kompletná podpora od odborníkov triedy Enterprise na jednom mieste.

Staňte sa dodávateľom B2B
Tax Leagal UE
Tax and leagal Cross-Border

Pomáhame výrobcom

Doradztwo prawne

Cezhraničné právne poradenstvo v EÚ

Náš tím skúsených právnikov má odborné znalosti v oblasti colného práva, DPH, regulácie výrobkov a ďalších právnych predpisov platných pre cezhraničnú dopravu v EÚ.

 • Právna analýza
 • Príprava požadovanej dokumentácie
 • Zastupovanie pred orgánmi
 • Poradenstvo pri riešení sporov
Staňte sa dodávateľom B2B
legal advice cross border
Dane a clá

Daňové a colné poradenstvo

Zanalyzujeme daňové a colné povinnosti v cieľovej krajine, pričom zohľadníme typ činnosti, obchodný model a plánovanú distribučnú stratégiu.

Daňové povinnosti

Colné zaradenie tovaru

Daňové štruktúry

Colná a daňová organizácia

Staňte sa dodávateľom B2B
taxes and duties UE
Prispôsobenie sa trhu

Prispôsobenie výrobkov vybraným trhom

Kľúčovým faktorom úspechu je prispôsobenie produktov špecifikám konkrétneho trhu. Tu je niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých podporujeme výrobcov:

 • Dôkladné preskúmanie nasýtenia výrobku
 • Preklad a implementácia miestnych požiadaviek
 • Prispôsobenie vlastností produktu, napr. farba, veľkosť
 • Skúmanie konkurencieschopnosti a cien
 • Vývoj účinnej marketingovej stratégie
 • Poskytovanie podpory produktov v miestnom jazyku
Staňte sa dodávateľom B2B
product customization
Ochrana značky

Ochrana značky na nových trhoch

Ochrana vašej značky je kľúčovou súčasťou budovania silnej pozície na globálnom trhu. Tu je niekoľko kľúčových krokov, ktorými prejdete so spoločnosťou Droplo, aby ste ochránili svoju značku na nových trhoch:

Registrácia ochrannej známky

Monitorovanie trhu

Budovanie povedomia

Vymáhanie práv

Staňte sa dodávateľom B2B
brand protection cross-border

Podporujeme expanziu výrobcov na nové trhy

Rozširovanie operácií mimo domovskej krajiny prináša mnoho príležitostí, ale aj právnych a daňových problémov.

Postupy OSS v oblasti DPH

Monitorujeme a poskytujeme poradenstvo v oblasti registrácie DPH v zahraničí.

Registrácia obalov ROP

Pomáhame pri registrácii obalov podľa predpisov v jednotlivých krajinách EÚ.

Označovanie výrobkov

Analyzujeme požiadavky na označovanie výrobkov. Pomôžeme vám získať certifikáty, napr. CE.

Podmienky a pravidlá

Pripravíme sady dokumentov podľa noriem a požiadaviek na príslušnom trhu.

Monitorovanie právnych predpisov

Neustále sledujeme všetky požiadavky a právne predpisy na trhoch EÚ.

Registrácia pobočiek spoločnosti

Podporujeme registráciu a organizáciu pobočiek pre zahraničnú expanziu.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa právnych a daňových problémov

 • Rozdielne daňové systémy v jednotlivých krajinách EÚ
 • Nestálosť právnych a daňových predpisov
 • Nedostatočná harmonizácia pravidiel
 • Zložitosť zúčtovania DPH
 • Potreba dodržiavať GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Riziko dvojitého zdanenia
 • Jazykové a kultúrne prekážky
 • Administratívne prekážky
 • Nedostatočný prístup k informáciám a podpore
 • Uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Správne daňové plánovanie
 • Konzultácia s daňovým poradcom Droplo
 • Jazykové a kultúrne rozdiely
 • Právna a daňová zložitosť
 • Náklady spojené so vstupom na nový trh
 • Zjednodušenie fakturácie DPH - Droplo automatizuje výpočet a platbu DPH, čím šetrí čas a peniaze.
 • Minimalizácia rizika dvojitého zdanenia - Droplo pomáha pri využívaní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a poskytuje prístup k daňovému poradenstvu.
 • Uľahčenie vstupu na trh EÚ - Droplo automatizuje procesy registrácie k DPH a vykazovania transakcií príslušným daňovým úradom.
 • Prístup k informáciám a podpore.
 • Úspora času a nákladov - Droplo automatizuje mnohé procesy, vďaka čomu sa spoločnosti môžu sústrediť na rozvoj svojho podnikania.

Zaregistrujte sa na bezplatný účet na našej platforme - textový odkaz tu

Spolu s našimi odborníkmi naplánujete a prejdete celým procesom implementácie na platforme a vybraných globálnych trhoch.